Klachtenregeling

Onverhoopt een klacht? Wij werken met de grootst mogelijke nauwkeurigheid. Het kan desondanks voorkomen dat u aanmerkingen heeft op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van ons kantoor.

Neemt u in dat geval contact op met onze kwaliteitsbepaler. U kunt hiervoor uw klacht mailen naar: klacht@lentinkdejonge.nl

Klokkenluidersregeling

Ons kantoor kent ook een zogenoemde klokkenluidersregeling. Dit houdt in dat u eventuele klachten aan één van onze vertrouwenspersonen kunt melden. Onze vertrouwenspersonen zijn:
Jan Ballast
Bianca Dekker

Zorgvuldig en vertrouwelijk
Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Meldingen behandelen we zorgvuldig en vertrouwelijk. Wij koppelen onze bevindingen en eventuele maatregelen uiteraard aan u terug.

Voor meer informatie over de klachtenregeling en/of de klokkenluiderregeling wendt u zich tot het bestuur van onze maatschap of de kwaliteitsbepaler.