3 vragen over loon van horecapersoneel

Werken in de horeca is in vele opzichten niet te vergelijken met een standaard ‘’9-tot-5-baan’’. Daarom spelen er ook vragen over de loonbelasting die in andere sectoren niet of minder aan bod komen.

Het loon van horecapersoneel: 3 relevante vragen

  1. Moet een werkgever fooien van zijn personeel aangeven in de aangifte loonbelasting?
  2. Hoe zit het met het verstrekken van maaltijden als het personeel tot laat door moet werken?
  3. Mag u werkkleding onbelast aan uw personeel ter beschikking geven?

Fooien

Voor de vraag of de werkgever de ontvangen fooien van zijn personeel moet aangeven, is van belang wat de werkgever en werknemer hierover hebben afgesproken.

De werkgever kan in overeenstemming met de werknemer het bedrag aan fooien van tevoren inschatten. Dit bedrag dient dan naast het afgesproken salaris ook aangegeven te worden in de aangifte loonheffingen.

Indien werkgever en werknemer geen inschatting hebben gemaakt van de te ontvangen fooien, is er soms alsnog loonbelasting verschuldigd over de fooien. Dit is het geval als het aan de werknemer uitbetaalde loon lager is dan het voor hem geldende minimumloon op basis van de horeca-CAO. Het verschil tussen deze twee bedragen moet als fooi in aanmerking worden genomen in de aangifte loonheffingen. Deze regel geldt niet alleen voor bedienend personeel, maar ook voor keukenpersoneel.

Het kan voorkomen dat niet het personeel, maar de werkgever een fooi ontvangt en dit vervolgens verdeeld. In dat geval wordt dit geld altijd als ‘’normaal’’ loon gezien. Van fooien is namelijk alleen sprake als een werknemer een extraatje van derden ontvangt.

De werknemer moet uiteindelijk in zijn aangifte inkomstenbelasting het werkelijke bedrag van de fooien aangeven bij zijn loon. Indien hij dus meer fooien heeft ontvangen dan het bedrag dat in de aangifte loonheffingen is aangegeven, moet hij daarover alsnog belasting betalen.

Eten en drinken

Voor de vraag of het eten en drinken wat u aan uw personeel verstrekt, gerekend moet worden tot het belast loon, moet eerst een onderscheid gemaakt worden tussen een consumptie en een maaltijd. Consumpties zijn bijvoorbeeld koffie, thee, een stuk fruit of andere tussendoortjes van weinig waarde. Deze mogen onbelast worden verstrekt, en maken dus geen onderdeel uit van het loon van een werknemer.

Geeft u uw personeel echter een heuse maaltijd, dan is deze maaltijd slechts onbelast als de maaltijd een ‘’meer dan bijkomstig zakelijk karakter’’ heeft. Als een werknemer tussen 17:00 en 20:00 uur in uw horecabedrijf moet werken, kan hij als gevolg daarvan niet thuis eten. In dat geval is het zakelijk dat u uw personeel van een maaltijd voorziet. Het eten en drinken is dan geen loon en hoeft niet te worden aangegeven in de aangifte loonbelasting.

Krijgt het personeel van u een vergoeding om zelf een maaltijd te regelen omdat ze niet thuis kunnen eten? Ook dan wordt deze vergoeding niet tot het loon gerekend. U kunt ervoor kiezen de werkelijke kosten te vergoeden, of aan te sluiten bij het normbedrag van € 3,35 per maaltijd.

Let op!

Heeft de maaltijd geen zakelijk karakter, bijvoorbeeld omdat een werknemer na het werk nog even mee-eet? Dan dient u het normbedrag van € 3,35 per maaltijd als loon aan te geven in de aangifte loonbelasting. Dit is uiteraard niet het geval als de werknemer zelf voor de maaltijd betaalt.

Werkkleding

Werkkleding mag onbelast aan personeel worden verstrekt als aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. de kleding is (bijna) uitsluitend geschikt om tijdens het werk te dragen;
  2. de kleding blijft op het werk achter;
  3. de kleding is ter beschikking gesteld met een logo van minimaal 70 cm2 per kledingstuk.

Bedienend personeel in de horeca draagt vaak een effen broek met blouse. Deze kleding is ook geschikt om buiten werktijd te dragen en wordt vaak door het personeel mee naar huis genomen. De werkkleding kan daarom alleen onbelast worden verstrekt als aan de logo-eisen wordt voldaan. Deze eis geldt dus per kledingstuk, en niet voor de outfit als geheel!

Indien de werkkleding aan één van de drie eisen voldoet, mag de werkgever de kleding ook onbelast wassen voor het personeel of onbelast een vergoeding verstrekken waarmee het personeel de kleding kan reinigen.

Tip 1

Voldoet u niet aan de eisen om maaltijden en/of werkkleding onbelast te verstrekken? Dan heeft u ook nog de mogelijkheid om gebruik te maken van de werkkostenregeling of het eindheffingsloon.

 Tip 2

Meer weten? Neem contact op met uw fiscaal adviseur!

Deel dit bericht op: