Aanpassingen NOW-regeling 1.0

Het doel van de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) is het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden.

U kunt op grond van de NOW een subsidie ontvangen met als doel het tegemoetkomen in de betaling van uw loonkosten. De NOW is aangepast waardoor meer bedrijven er voor in aanmerking komen.

Let op!

U kunt de NOW voor de periode maart tot en met mei nog tot en met 5 juni 2020 aanvragen. Vanaf 6 juli 2020 is de NOW voor de periode juni, juli en augustus (NOW 2.0) aan te vragen.

Seizoensbedrijven

Om seizoensbedrijven en hun werknemers verder tegemoet te komen, is de NOW voor het eerste subsidietijdvak maart tot en met mei aangepast. De aanpassing is een extra compensatie voor werkgevers die vanwege een seizoenspatroon of andere redenen een te lage, niet-representatieve loonsom in januari hadden ten opzichte van de subsidieperiode maart tot en met mei. U hoeft dit niet aan te vragen, omdat de aanpassing automatisch bij de subsidievaststelling wordt toegepast als dit voordelig voor u uitpakt.

Als de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van driemaal januari wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij de definitieve vaststelling. De loonsommen van april en mei worden gemaximeerd op de loonsom van maart (peildatum 15 mei). Hiermee gaat uw totale subsidiebedrag omhoog.

Geen loonsom in januari 2020

Als u in januari 2020 en november 2019 geen loon betaalde (0-loonsom) maar wel in maart t/m mei 2020, komt u mogelijk alsnog voor de NOW in aanmerking. Als u eerder een afwijzende beschikking heeft ontvangen, zal het UWV contact met u opnemen.

Deze methode van loonsombepaling wordt ook toegepast als u een onderneming heeft overgenomen en daardoor in januari geen representatieve loonsom heeft. Ook dan wordt de loonsom van maart als refertemaand gehanteerd, mits die loonsom in de periode maart t/m mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari.

Startende onderneming of bedrijf overgenomen?

Bestond uw onderneming nog niet op 1 januari 2019 of heeft u een bedrijf overgenomen? Dan wordt de referentieperiode voor de omzet berekend door de hele kalendermaanden vanaf de eerste kalendermaand na de dag van aanvang van de bedrijfsuitoefening in 2019 tot en met februari 2020 om te rekenen naar 3 maanden. Om gebruik te kunnen maken van de regeling voor startende bedrijven moet u uw bedrijf overigens zijn gestart voor februari 2020, omdat er anders geen relevante refertemaand voor de omzet beschikbaar is.

Dertiende maand

Als u in januari 2020 een dertiende maand heeft betaald, kan dat betekenen dat uw loonsom over januari tot en met maart lager is. Hierdoor wordt de subsidie lager vastgesteld. Het UWV zal de extra periode salarissen, zoals een dertiende maand, uit de loonsommen halen.

Eerst bij definitieve vaststelling

De aanpassingen leiden alleen tot een hogere compensatie bij de definitieve subsidievaststelling. Uw voorschot wordt dus niet aangepast. De aanvullende tegemoetkoming zal na afloop van de subsidieperiode, maar niet eerder dan september, tot een uitbetaling leiden.

De definitieve vaststelling van de eerste subsidieperiode (maart, april, mei 2020) kan overigens worden aangevraagd vanaf 7 september 2020.

Accountantsverklaring

Een accountantsverklaring is verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van € 100.000 of meer. Ook bij een definitieve subsidie van meer dan € 125.000 is een accountantsverklaring vereist.

Daarnaast zal – als geen accountantsverklaring overlegd hoeft te worden – bij het verzoek om de definitieve vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven de € 25.000, een verklaring van een derde overlegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt. Dit kan bijvoorbeeld een administratiekantoor, financieel dienstverlener of een brancheorganisatie zijn.

Meer informatie?

Wij helpen u graag bij de aanvraag voor de NOW en de aanvraag voor de definitieve vaststelling. U kunt hiervoor contact opnemen met uw relatiebeheerder of via now@lentinkdejonge.nl.

Deel dit bericht op: