Hoe zorgt u voor bedrijfscontinuïteit bij (terminale) ziekte ondernemer?

Stel u wordt gebeld met de mededeling dat u een terminale ziekte heeft. U vraagt zich dan vast af of er nog bepaalde zaken geregeld moeten worden met het oog op het optimaliseren van uw fiscale positie en/of die van uw erfgenamen. Dit kan natuurlijk ook gelden wanneer u tijdelijk handelingsonbekwaam bent, bijvoorbeeld wanneer u met Corona in het ziekenhuis ligt.

7 onderwerpen die u mogelijk moet regelen

Een 7-tal onderwerpen die u mogelijk moet regelen voor bedrijfscontinuïteit als u (terminaal) ziek blijkt te zijn.

  1. Een (betalings)volmacht
  2. Het testament
  3. Het levenstestament
  4. Uw huwelijkse voorwaarden
  5. Tijdig schenken
  6. Achterstallige rentebetalingen
  7. Achterstallige huurbetalingen

We leggen ze uit.

Te regelen voor bedrijfscontinuïteit

Een (betalings)volmacht

Regel tijdig een volmacht zodat uw naasten de (tijdelijke) bevoegdheid krijgen om rechtshandelingen te verrichten en zo uw onderneming operationeel te houden.

Mocht u er zelf tijdelijk niet toe in staat zijn, is het goed om te weten dat uw partner de verplichtingen van uw onderneming wel kan blijven voldoen.

Het testament

Heeft u huwelijkse voorwaarden waarbij de eigen woning eigendom is van één van de echtgenoten, verander dan vóór overlijden de huwelijkse voorwaarden, waarmee grote besparingen kunnen worden bereikt op successierechten (erfbelasting).
Daarnaast kunnen aanpassingen (waar nog mogelijk) gewenst zijn met het oog op de BOR (bedrijfsopvolgingsregeling).

Het levenstestament

In een ‘gewoon’ testament bepaalt u wat er met de nalatenschap moet gebeuren na  overlijden. Maar de periode daarvóór is minstens zo belangrijk. Wat als u de zaken niet meer zelf kunt regelen.

Met een levenstestament houdt u zelf de regie over uw leven, ook als u niet goed beslissingen meer kunt nemen. U legt er niet alleen financiële, maar ook medische en persoonlijke wensen in vast. Bijvoorbeeld wie er met artsen mag overleggen, of u wel of niet behandeld wilt worden en of u euthanasie wenst in bepaalde situaties.

Dit kan dus aanvullend werken op de hierboven beschreven volmacht.

Uw huwelijkse voorwaarden

Zet indien gewenst en mogelijk de huwelijkse voorwaarden om naar algehele gemeenschap van goederen (bijvoorbeeld met het oog op de BOR).

Wijzig de huwelijkse voorwaarden ter vermijding/beperking belastingheffing op uw bedrijfsvermogen.

In bepaalde situaties kan het zelf gunstig zijn om na te denken over echtscheiding, ter voorkoming dat een finaal verrekenbeding moet worden uitgevoerd.

Tijdig schenken

  • Doe een 180-dagen schenking ter grootte van de eerste schijf van het tarief.
  • Het benutten van de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling aan kinderen.

Deze schenking valt buiten het bereik van de 180-dagenregeling.

Achterstallige rentebetalingen

Regelmatig wordt er geadviseerd om bij leven de zogenaamde papierenschenking te doen, waarbij de rentebetalingen worden uitgesteld. Indien mogelijk, zorg ervoor dat deze tijdig zijn ingelopen, ter  voorkoming van een fictieve verkrijging.

Achterstallige huurbetalingen

Hetzelfde geldt ook voor het inhalen van verzuimde of onvoldoende huurbetalingen ter voorkoming van een fictieve verkrijging. Zorg ervoor dat deze tijdig zijn voldaan om mogelijke onnodige heffing te voorkomen.

Tip 1

Denk goed na over wie u in welke situatie machtigt tot handelen namens uw bedrijf, dit kan grote (financiële) gevolgen hebben..

Tip 2

Ga voor bovenstaande zaken naar een notaris of financieel; adviseur of regel het eventueel zelf.

Heeft u behoefte aan onafhankelijk advies? De adviseurs van Lentink De Jonge staan voor u klaar. Wij helpen u graag bij uw estate planning en andere fiscale zaken.

Deel dit bericht op: