Bedrijfsovername? Vergeet dan vooral het concurrentiebeding niet!

Als u een bedrijfsovername overweegt, zult u willen vermijden dat de verkoper onmiddellijk gaat concurreren met de verkochte onderneming.

Overeenkomen concurrentiebeding

Bij het sluiten van een koopovereenkomst is het daarom van belang altijd te denken aan het overeenkomen van een concurrentiebeding en een bijbehorend boetebeding. Zo voorkomt u dat de verkoper de belangrijkste concurrent wordt.

Vaak wordt er bij een overname vooral aandacht besteed aan zaken zoals de koopprijs en de activa die worden overgenomen, zoals de inventaris, handelsnaam en voorraden.

De verkoper als concurrent

In de praktijk wordt echter vaak vergeten een concurrentiebeding en een daarbij behorend boetebeding overeen te komen. Dat is echter wel verstandig. De verkoper is immers op de hoogte van alle ins en outs van de nieuwe onderneming. Daarmee kan hij dus eenvoudig de belangrijkste concurrent worden. Onze collega’s van Kreston LDJ Corporate Finance helpen u graag bij het proces van een bedrijfsovername.

Gerechtvaardigd belang bij concurrentiebeding

De koper heeft ook een gerechtvaardigd belang bij het overeenkomen van een concurrentiebeding, omdat er in de koopprijs doorgaans ook een bedrag aan goodwill is verdisconteerd. Daarmee is het goed te verdedigen dat de verkoper gedurende een bepaalde periode niet met dezelfde producten of diensten de markt opgaat.

De vereisten

Een concurrentiebeding is alleen geldig als er wordt voldaan aan de vereisten die de wet aan zo’n beding stelt.  In de eerste plaats moet het beding schriftelijk worden overeengekomen. Tevens moet worden overeengekomen welke activiteiten de verkoper niet mag verrichten. Deze activiteiten mogen dan ook niet verder kunnen strekken dan de activiteiten van de verkochte onderneming op het moment van de overname. Daarnaast moet worden opgenomen voor welke periode het beding geldt. Daarbij geldt als uitgangspunt een periode van maximaal twee jaar als er goodwill wordt overgedragen. Een periode van maximaal drie jaar kan gehanteerd worden als er daarnaast ook know how wordt overgedragen.

Let op!

Als er een langere duur wordt overeengekomen, loopt u het risico dat het concurrentiebeding nietig is. Ten slotte moet het geografisch gebied worden opgenomen waarvoor het beding geldt. Ook hierbij is het uitgangspunt dat het gebied niet verder mag strekken dan het gebied waar de verkochte onderneming actief was ten tijde van de overname.

Deel dit bericht op: