Belastingdienst vernieuwt Horizontaal Toezicht voor het MKB en middelgrote ondernemingen

Als ondernemer wilt u weten hoe uw financiële zaken er voor staan, zo actueel mogelijk.

Vaak moet u na het indienen van een belastingaangifte lang wachten op een definitieve beoordeling van uw aangiften door de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft immers tijd nodig om aangiften te controleren en te beoordelen. Soms leidt zo’n controle tot extra vragen, aanvullend onderzoek en correcties achteraf.

Sneller duidelijkheid voor het MKB

Om sneller en vooraf duidelijkheid te kunnen krijgen over uw belastingaangiften, biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om af te spreken dat uw aangiften onder het vernieuwde ‘Horizontaal Toezicht’-convenant vallen dat Lentink De Jonge met de Belastingdienst heeft gesloten. Wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie zijn de kernwaarden van dit Horizontaal Toezicht. De Belastingdienst steunt bij de afwikkelen van uw aangiften dan onder andere op de deskundigheid van Lentink De Jonge. In ruil daarvoor belooft de Belastingdienst uw aangiften snel af te wikkelen en bieden zij een vaste contactpersoon die bij vraagpunten sneller duidelijkheid zal geven. Het vernieuwde Horizontaal Toezicht is van toepassing op alle fiscale gebieden (btw, loonheffingen, vennootschapsbelasting, etc.).

Iets voor u?

Meedoen aan Horizontaal Toezicht is vrijwillig. Als u er voor wilt kiezen om mee te doen aan Horizontaal Toezicht, dan gelden er wel een aantal spelregels. Zo moet u bereid zijn om op basis van wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie te communiceren met de Belastingdienst. Dat betekent onder andere dat van u wordt verwacht dat u uw financiële administratie en andere benodigde gegevens tijdig, juist en volledig aanlevert en dat al vóór het indienen van de aangiften eventuele knelpunten in de aangifte met de Belastingdienst besproken worden. Vragenbrieven en het onderzoeken van uw administratie kunnen daarmee meestal worden voorkomen en u krijgt dan sneller zoveel mogelijk duidelijkheid over uw fiscale positie.

Spreekt deze manier van werken u aan, neem dan contact op met uw relatiebeheerder bij Lentink De Jonge.

Deel dit bericht op: