Belastingdienst verstuurt activeringscode VIA

Voor de toestemming om de gegevens over het jaar 2019 aan ons te verstrekken zijn door de Belastingdienst brieven verstuurd met daarin een activeringscode.

Maakt u gebruik van de portal, dan heeft u inmiddels een mail van ons ontvangen met daarin een link om de code in te vullen.

Maakt u nog geen gebruik van de portal, dan verzoeken wij u deze activeringscode zo spoedig mogelijk naar ons door te sturen (bij voorkeur per mail naar via@lentinkdejonge.nl). De code moet namelijk door ons geactiveerd worden, in de meeste gevallen vóór 20 maart a.s. Indien u de code reeds aan ons heeft doorgegeven, hoeft u geen actie te ondernemen.

De toestemming geldt slechts voor het jaar 2019, voor volgende jaren zal de Belastingdienst opnieuw uw toestemming vragen. De VIA geldt alleen voor de aangifte IB. Voor andere belastingen is dit bericht niet van toepassing.

Deel dit bericht op: