De 3 meest gebruikte ondernemingsvormen in de horeca

In het artikel ‘’Hoe wordt de winst van uw lunchzaak belast? Leer het hier!’’ vertellen wij u alles over de belasting die u betaald over de winst van uw horecaonderneming. Of u vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting moet betalen, is afhankelijk van de rechtsvorm waarmee u uw onderneming drijft.

Welke rechtsvorm bij welke situatie?

Maar welke rechtsvorm past nou het beste bij uw situatie? Wat zijn de voor- en nadelen van bijvoorbeeld een bv of een eenmanszaak? In dit artikel worden de drie meest gebruikte ondernemingsvormen met elkaar vergeleken.

Vanwege COVID-19 gaat het helaas erg slecht met de bestaande horecaondernemingen en zullen er weinig nieuwe ondernemingen in deze sector worden opgericht. Heel Nederland ziet uit naar betere tijden, en wij hopen dat dit artikel voor starters of bestaande horecabedrijven dan van hulp kan zijn.

Eenmanszaak

Een eenmanszaak is, zoals de naam al suggereert, een bedrijf waarbij er één ondernemer is. Het is de meest gebruikte ondernemingsvorm in Nederland. Ook in de horecasector komt de eenmanszaak het vaakst terug als gekozen rechtsvorm. Zo waren er in het laatste kwartaal van 2020 33.460 horecabedrijven die hun onderneming uitoefenden door middel van een eenmanszaak (bron: CBS).

Waarom is de eenmanszaak zo geliefd? Dit heeft voornamelijk met eenvoud te maken. U hoeft de eenmanszaak namelijk alleen in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en u kunt aan de slag!

Een ondernemer die voor een eenmanszaak kiest kan verder gebruik maken van de zogenoemde ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting. Voor de ondernemer die net begint met zijn bedrijf geldt de eerste periode zelfs een extra startersaftrek. Zoals u kunt voorstellen is de eenmanszaak hierdoor vooral bij startende ondernemers erg populair.

Waarom moet u toch goed nadenken voor u een eenmanszaak opricht? U bent zelf als ondernemer eigenaar van de eenmanszaak. Dit houdt in dat de zakelijke bankrekening van het bedrijf op uw naam staat. Verder gaat u zelf leningen aan en worden contracten op uw naam gesloten. Dit brengt met zich mee dat schuldeisers bij u aankloppen op het moment dat u de rekeningen niet betaald. Als ondernemer in de eenmanszaak bent u met uw gehele vermogen aansprakelijk voor schulden.

Vennootschap onder firma

Wilt u samen met anderen een horecabedrijf beginnen? Dan zou u ervoor kunnen kiezen een vennootschap onder firma (vof) aan te gaan. 19.570 horecabedrijven hadden in het laatste kwartaal van 2020 de rechtsvorm van een vof in Nederland (bron: CBS).

De vof is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen, ook wel vennoten genoemd. De afspraken tussen deze vennoten kunnen worden vastgelegd in een onderhandse akte. Dit is niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. U kunt denken aan de afspraken over de verdeling van de winst tussen de vennoten. Ook de zeggenschap van de vennoten in de vof wordt in deze akte vastgelegd.

De vof moet net als de eenmanszaak worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De notaris is bij de oprichting van de vof niet nodig.

De vof lijkt qua uitwerking verder erg op de eenmanszaak. Elk van de vennoten wordt gezien als ‘’ondernemer’’ voor de inkomstenbelasting. Hierdoor kan elke vennoot gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten die bij de eenmanszaak zijn benoemd.

Ook bij deze rechtsvorm geldt de aansprakelijkheid als een groot nadeel. Iedere vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vof. Dit betekent dat een schuldeiser bij elk van de vennoten afzonderlijk langs kan gaan om de gehele schuld van de vof op te eisen! Ook het privévermogen kan in dit geval worden aangesproken.

Besloten vennootschap

De laatste meest gebruikte rechtsvorm voor de horecaonderneming is de besloten vennootschap (bv). 10.070 ondernemers dreven hun horecabedrijf met behulp van een bv eind 2020 (bron: CBS).

Als u een bv opricht, wordt u aandeelhouder van de bv. De bv heeft een bestuur, welke de dagelijkse gang van zaken regelt. Grote beslissingen worden genomen door de aandeelhoudersvergadering. Bent u de enige aandeelhouder en bestuurder, dan ligt alle zeggenschap dus bij u. Een bv is echter ook een geschikte rechtsvorm als u met meerdere ondernemers een horecabedrijf wilt uitoefenen. Iedere ondernemer heeft dan een deel van de aandelen in de bv.

Het grootste verschil tussen de eenmanszaak en de vof aan de ene kant en de bv aan de andere kant, is dat de bv rechtspersoonlijkheid heeft. Dit betekent dat een bv een bankrekening kan openen, overeenkomsten kan sluiten en schulden kan aangaan.

Hierin schuilt dan ook meteen het allergrootste voordeel van de bv. Op het moment dat uw bedrijf failliet gaat, kan uw privévermogen in principe nooit worden aangesproken. Alleen het geld wat u in de bv hebt gestopt, bent u kwijt.

Een nadeel van de bv zijn de administratieve verplichtingen die erbij komen kijken. Zo moet de bv bij de notaris worden opgericht. De notaris schrijft de bv vervolgens in bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast moeten de jaarstukken van een bv worden gepubliceerd. Dit alles kost tijd en geld.

De bv betaalt verder vennootschapsbelasting. Er kan daarom geen gebruik worden gemaakt van de ondernemersfaciliteiten die spelen bij de eenmanszaak en de vof. Bij een hoge winst wordt een bv fiscaal echter aantrekkelijker. Het omslagpunt wat hiervoor vaak wordt gehanteerd is een winst van € 150.000 of meer.

Tips voor de horecaondernemer

Tip 1:

Kiest u voor een eenmanszaak of vof? Overweeg dan het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering.

Tip 2:

Ook op een later moment dan bij oprichting kunt u kiezen voor een andere rechtsvorm. Zo kunt u bijvoorbeeld overstappen van een eenmanszaak naar een vof als een werknemer mee wilt draaien in het bedrijf. Of u kunt bij een groeiende onderneming uw onderneming in een bv inbrengen.

Tip 3:

Bij het kiezen van een rechtsvorm komt veel kijken. Neem vooral contact op met uw fiscaal adviseur om na te gaan wat bij uw specifieke situatie past.

Deel dit bericht op: