Maak bezwaar tegen uw WOZ-beschikking

Het is weer de tijd van het jaar dat gemeenten de WOZ-beschikkingen opsturen. Het is belangrijk om goed op te letten op de waardebepaling van uw woning of zakelijk vastgoed.

Bezwaar WOZ-beschikking

Het loont vaak om bezwaar te maken tegen een WOZ-beschikking. Ook de tijdelijke en blijvende gevolgen van de coronacrisis verdienen hierbij extra aandacht.

De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de aanslag OZB (onroerendezaakbelasting). Daarnaast gaan veel andere belastingen uit van de WOZ-waarde.

De WOZ-waarde wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het eigenwoningforfait (de bijtelling voor de eigen woning) in de inkomstenbelasting. Ook de rioolbelasting en de watersysteemheffing zijn gebaseerd op de WOZ-waarde.

Voor bedrijven is de WOZ-waarde ook van belang. Op een pand mag maximaal worden afgeschreven tot de WOZ-waarde. Bij een te hoge WOZ-beschikking kan er dus minder worden afgeschreven en betaalt u meer vennootschapsbelasting.

Het komt vaak voor dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld. Tegen deze vaststelling kunt u bezwaar maken. Let op, dit moet binnen 6 weken gebeuren vanaf de dagtekening (de datum die is vermeld op de beschikking).  WOZ-beschikkingen worden vaak te hoog vastgesteld omdat de gemeente niet altijd rekening houdt met alle individuele factoren die van invloed zijn op de waarde van uw vastgoed.

 Een factor die van invloed kan zijn op de waarde van uw vastgoed is bijvoorbeeld de coronacrisis. Bezit u een pand dat wordt gebruikt in de horeca- of evenementensector? Dan kan er sprake zijn van een bijzondere omstandigheid, waardoor de WOZ-waarde van uw vastgoed mogelijk kan worden verlaagd. De WOZ-waarde over 2022 wordt bepaald aan de hand van de waarde op peildatum 1 januari 2021. In die periode moest bijvoorbeeld de horecasector noodgedwongen dicht. Gebruiksbeperkingen als gevolg van coronamaatregelen kunnen dus een omstandigheid zijn die leidt tot een vermindering van de WOZ-waarde 2022.

 Denkbaar is ook dat in de nasleep van de coronacrisis de Nederlandse economie blijvend is veranderd (denk bijvoorbeeld aan het thuiswerken). Als u beschikt over vastgoed dat specifiek geschikt is gemaakt voor uw bedrijfsproces en uw bedrijf als gevolg van blijvende veranderingen naar verwachting minder winstgevend zal zijn na de crisis dan voor de crisis, dan is ook deze blijvende verandering een WOZ-waardedrukkende invloed, waar de gemeente waarschijnlijk niet voldoende rekening mee houdt.

Heeft u vragen over de hoogte van de WOZ-waarde van uw pand en uw aanslag, neem dan gerust contact op met onze adviseurs.

Deel dit bericht op: