Fiets van de zaak

Een secundaire arbeidsvoorwaarde die steeds populairder wordt bij werknemers is het fietsplan. Door middel van een fietsplan maakt een werkgever het voor zijn werknemers mogelijk om op een fiscaal aantrekkelijke manier een nieuwe fiets aan te schaffen. Onder ‘fiets’ wordt ook verstaan een elektrische fiets zoals een e-bike of een speed pedelec.

Het verstrekken of vergoeden van een fiets

De verstrekking of vergoeding van een fiets mag aangewezen worden in de werkkostenregeling. Dit geldt ook voor het vergoeden of verstrekken van een fiets vanuit het persoonlijk keuze budget of de cafetariaregeling. In dit geval wordt de werknemer eigenaar van de fiets zonder dat de werkgever loonheffing in hoeft te houden over de waarde van de fiets. Mocht het zijn dat de vrije ruimte van de werkkostenregeling overschreden wordt, dan is daar 80% eindheffing over verschuldigd.

Als de fiets vanuit de werkkostenregeling aan de werknemer wordt verstrekt dan maakt het niet uit of en hoe vaak de werknemer de fiets gebruikt voor woon-werkverkeer. Er geldt geen maximumbedrag voor de aanschaf van de fiets. Je dient enkel wel rekening te houden met de gebruikelijkheidstoets van de Belastingdienst, hun beleid is dat een vergoeding of verstrekking van niet meer dan € 2.400 per kalenderjaar niet als ongebruikelijk wordt aangemerkt.

In het geval van het vergoeden of verstrekken van een fiets aan de werknemer, mag je als werkgever de onbelaste vergoeding van € 0,21 per kilometer aan de werknemer blijven verstrekken.

Je kan er ook voor kiezen om als werkgever een fiets ter beschikking te stellen aan de werknemer. Als werkgever schaf je de fiets aan, deze wordt vervolgens ter beschikking gesteld aan de werknemer.  Bij het ter beschikking stellen van de fiets blijft de fiets eigendom van de werkgever. Het voordeel, voor de werknemer, voor het gebruik van de fiets wordt gesteld op 7% van de aanschafprijs (incl. accessoires). Indien de fiets ook privé gebruikt wordt door de werknemer wordt het voordeel als bijtelling op het loon van de werknemer geteld, de bijtelling kan ook aangewezen worden als werkkosten onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Bij het ter beschikking stellen van de fiets vervalt de kilometervergoeding voor zakelijk gebruik.

Een andere optie is om als werkgever een renteloze lening te vertrekken aan werknemer voor het aanschaffen van een fiets. De aanschaf van de fiets gaat op deze manier niet ten kosten van de vrije ruimte van de werkkostenregeling; werkgever heeft immers een renteloze lening verstrekt voor de aanschaf van de fiets. De werknemer wordt eigenaar van de fiets en heeft recht op een onbelaste kilometervergoeding. De aflossingen op de lening vinden plaats door middel van de onbelaste kilometervergoeding waar werknemer recht op heeft. De aflossing van de lening gaat ook niet ten koste van de vrije ruimte; de lening wordt afgelost met een gerichte vrijstelling, de kilometervergoeding. Het rentevoordeel bij deze optie is niet van toepassing; hiervoor geldt een nihil waardering.

Meer weten over de mogelijkheden omtrent een fiets van de zaak? Neem gerust contact met ons op via hr@lentinkdejonge.nl.

Deel dit bericht op: