Fiscale Stormwaarschuwing: “Anticipeer tijdig op de lastenverzwaring voor DGA’s vanaf 2024″.

Op de valreep heeft de Tweede Kamer diverse amendementen op het Belastingplan 2024 voorgesteld welke een grote impact hebben op de belastingheffing bij directeur-grootaandeelhouders (dga’s).

Wijzigingen op het Belastingplan 2024

Deze wijzigingen omvatten onder andere:

 • Verhoging tweede tarief box 2
  Het huidige tarief van 26,9% in box 2 zal vanaf 2024 veranderen naar twee tarieven: 24,5% over de eerste € 67.000 (het dubbele voor partners) van het inkomen en 33% (was 31%) over het resterende inkomen in box 2.
 • Verlaging grens voor excessief lenen
  De grens voor onbelaste leningen bij de eigen bv zal dalen van € 700.000 naar € 500.000 in 2024. Wanneer in 2024 de grens van € 500.000 wordt overschreden, moet over het meerdere belasting worden betaald in box 2.
 • Verhoging belastingtarief box 3
  Het belastingtarief in box 3 wordt verhoogd naar 36%.

Met betrekking tot dividenduitkeringen in 2023, is het raadzaam om rekening te houden met factoren zoals verwacht rendement op het vermogen en de periode waarin belastingheffing kan worden uitgesteld. Over het algemeen gelden de volgende uitgangspunten:

 • Als dividend vanaf 2024 tegen 24,5% kan worden uitgekeerd, is het gunstiger om in 2023 geen dividend uit te keren.
 • Als toekomstige heffing tegen het hogere tarief van 33% onvermijdelijk is, kan dividenduitkering in 2023 voordeliger zijn, vooral bij lager verwacht rendement en een kortere uitstelperiode.

In sommige situaties kan het onvermijdelijk zijn om in de toekomst tegen het hoge tarief af te rekenen. Dit geldt bijvoorbeeld voor bv’s waarbij het jaarlijkse resultaat hoger is dan de eerste schijf in box 2. Daarnaast speelt dit ook bij bv’s die zo veel opgepot vermogen hebben, dat het vele jaren gaat duren voor dit via een jaarlijks dividend tegen het lage tarief wordt uitgekeerd. Voor fiscale partners geldt dat de eerste tariefschijf dubbel kan worden benut, waardoor de pijn enigszins wordt verzacht.

Het uitkeren van dividend heeft mogelijk ook gevolgen voor de belastingheffing in box 3.

Het is belangrijk op te merken dat uitgekeerd dividend dat niet direct wordt besteed, belast wordt in box 3 tegen een tarief van 36% vanaf 2024, in plaats van het oorspronkelijke voorstel van 34%. Dit tarief is gebaseerd op een verondersteld rendement, aangezien er nog geen definitief voorstel is om kapitaalinkomsten te belasten op basis van werkelijk rendement.

Om te voorkomen dat netto dividend meetelt in box 3, kunt u overwegen om dividenduitkering te plannen vlak voor de jaarwisseling, maar de betaling na de jaarwisseling uit te voeren. Dit kan voordeliger zijn, omdat het vermogen in box 3 wordt beoordeeld op 1 januari. Een andere optie is om het netto dividend direct weer in de bv terug te storten als agio, waarmee u heffing in box 3 kunt voorkomen zolang u dat wenst. Het storten van agio kan interessant zijn voor bv-structuren waarbij een hoge solvabiliteit noodzakelijk of wenselijk is. Let hierbij op dat het gestorte agio alleen onbelast terugbetaald kan worden wanneer het agio (via een notariële akte) wordt omgezet naar aandelenkapitaal.

Uiteraard adviseren wij u graag of het uitkeren van dividend in uw situatie een verstandige keuze is, dit blijft immers maatwerk. Neemt u hiervoor gerust contact op met één van onze collega’s.

Deel dit bericht op: