Geen onkostenvergoeding in plaats van gebruikelijk loon dga

Het gebruikelijk loon van een directeur grootaandeelhouder (dga) dient in 2020 ten minste € 46.000 te bedragen. Het kan ook worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 46.000.

Mag je een onkostenvergoeding uitkeren in plaats van DGA?

Een onkostenvergoeding in plaats van het gebruikelijk loon dga, is niet toegestaan. Eerder besliste het gerechtshof Amsterdam dat het in strijd is met de wet om in plaats van een gebruikelijk loon alleen een onkostenvergoeding toe te kennen. Dit is ook niet mogelijk bij geringe werkzaamheden. Een startende ondernemer had in plaats van het gebruikelijk loon zichzelf een onkostenvergoeding toegekend. Dit werd afgewezen door het hof. Omdat het in deze zaak ging om een bv die in mei van het jaar gestart was, werd het gebruikelijk loon door het hof wel beperkt tot een bedrag van € 27.500.

Andere richtlijnen voor startende bv’s en innovatieve bedrijven

Let op!

Startende bv’s kunnen onder voorwaarden een lager gebruikelijk loon uitbetalen dan het minimum van € 46.000.

Voorwaarden

Een lager gebruikelijk loon is toegestaan voor innovatieve starters en voor starters die het gebruikelijk loon door het opstarten van de onderneming niet kunnen betalen, bijvoorbeeld als er veel is geïnvesteerd of als de bv een lage cashflow heeft. Dit mag maximaal gedurende drie jaar.

Let op!

Innovatieve bedrijven dienen onder meer over een S&O-verklaring te beschikken om een lager gebruikelijk loon te mogen betalen.

Wat betekent het precies voor uw situatie? Lentink De Jonge geeft u graag advies. Neem gerust contact met ons op om uw specifieke richtlijnen door te spreken.

Deel dit bericht op: