Giften aan goede doelen: actualiteiten

Giften aan goede doelen worden in Nederland fiscaal gestimuleerd. Zij zijn namelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. De regels voor deze giftenaftrek blijven veranderen. In dit artikel geven wij een overzicht van de laatste ontwikkelingen.

Goede doelen

Giften aan goede doelen zijn alleen aftrekbaar voor bepaalde instellingen. Dit geld voor onder andere een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit is een instelling die zich inzet voor het algemeen belang. U kunt de ANBI-status van een goed doel gemakkelijk controleren op de website van de Belastingdienst.

Ook giften aan verenigingen met meer dan 25 leden zijn aftrekbaar.  Daarnaast zijn giften aan steunstichtingen SBBI aftrekbaar. Dit zijn speciale stichtingen die geld inzamelen voor een SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling).

Giften aan goede doelen vanuit privé zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Contante giften komen echter niet in aanmerking voor de aftrek. Daarnaast moeten giften in natura met een totale waarde van minimaal € 10.000 vanaf 2024 worden vastgesteld door een onafhankelijke taxatie of factuur.

In de inkomstenbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen gewone giften en periodieke giften.

Gewone giften zijn alle reguliere giften die worden gedaan aan een ANBI of steunstichting SBBI. Deze giften zijn aftrekbaar tussen de 1% en 10% van het verzamelinkomen. Een schriftelijk bewijs (zoals een bankafschrift) is vereist voor toepassing van de aftrek.

Periodieke giften zijn jaarlijkse giften die minimaal 5 jaar moeten worden gedaan aan een ANBI of vereniging. De periodieke gift eindigt uiterlijk bij overlijden van de gever en moet daarbij schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst. Het voordeel van de periodieke gift is dat de gift niet is gebonden aan een minimum drempelbedrag. Het maximumbedrag bedraagt € 250.000 per jaar.

In 2023 kan een B.V. die giften geeft aan een goed doel, de gift aftrekken voor de vennootschapsbelasting. Hierbij geldt geen minimumbedrag. Het maximumbedrag bedraagt 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. Als de gift meer bedraagt dan dit maximumbedrag, wordt het meerdere gezien als een winstuitdeling aan de directeur-grootaandeelhouder. Over deze winstuitdeling is inkomstenbelasting (in box 2) verschuldigd.

Vanaf 2024 worden giften vanuit B.V.’s niet meer aangemerkt als winstuitdeling aan de aandeelhouder. Daartegenover zou de giftenaftrek bij de B.V in eerste instantie worden afgeschaft, maar deze blijft (volgens de huidige plannen) in stand met de geldende maximumbedragen.

Heeft u vragen over de laatste ontwikkelingen rondom giftenaftrek, neem dan gerust contact op met een van onze fiscale adviseurs.

Deel dit bericht op: