Klimaatsubsidies voor ondernemers

Het bedrijfsleven is volop bezig met duurzaamheid. Het verduurzamen van de onderneming zorgt voor een beter milieu, lagere kosten en het veiligstellen van de toekomst. Maar waar moet u als ondernemer beginnen?

Vier subsidieregelingen

Om u op weg te helpen hebben we enkele subsidieregelingen in kaart gebracht die u kunnen helpen bij het verduurzamen van uw onderneming.

Dit zijn:

 • ISDE-subsidie
 • Subsidieregeling verduurzaming MKB (SVM)
 • Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)
 • Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

Bedrijven kunnen ISDE-subsidie aanvragen voor investeringen in het kader van duurzame energie. Subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende investeringen: een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op warmtenet, kleinschalige windturbines en zonnepanelen. De subsidie voor de zonneboiler en warmtepomp kunt u aanvragen tot 2030. Voor windturbines en zonnepanelen is de subsidie tot eind 2023 beschikbaar.

Ondernemingen dienen subsidie aan te vragen voordat de investering plaatsvindt. Hierbij is een geldig KVK-nummer vereist. Een aanvraag kan ook worden ingediend voor meerdere woningen, adressen en apparaten. Als de aanvraag is gedaan kan het apparaat worden geïnstalleerd, waarna de omvang van de subsidie definitief wordt vastgesteld. Ook is het vereist documenten te overleggen die als bewijs dienen. Denk aan bewijs van aanschaf, een betaalbewijs, datums van aanschaf en installatie etc. Het apparaat mag niet binnen één jaar na het ontvangen van de subsidie worden verkocht of verwijderd. Als u daarnaast gebruikt maakt van de Energie-investeringsaftrek (EIA) (fiscale aftrekpost voor bepaalde energiebesparende investeringen), heeft u geen recht op deze ISDE-subsidie.

Het is tijdelijk niet mogelijk om deze subsidie aan te vragen. Naar verwachting kunt u de SVM vanaf 1 april 2023 weer aanvragen. (De meest actuele status kunt u vinden op https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svm) De subsidieregeling verduurzaming MKB staat open voor MKB-ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen en maximaal 250 werknemers (fte’s). De ondernemer dient een pand in Nederland te hebben of te huren, waarbij per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas en 5.000 kWh elektriciteit mag worden verbruikt.

De subsidie is bedoeld voor kosten die gemaakt worden voor het inwinnen van energieadvies en/of ondersteuning in het kader van energiebesparing en verduurzaming. In een energieadviesrapport, opgesteld door een onafhankelijk energieadviseur, wordt uitgewerkt welke energie- en CO2-besparende maatregelen in uw situatie mogelijk zijn. Het advies mag ook betrekking hebben op verduurzaming in de bedrijfsvoering. Subsidie voor ondersteuning ziet op kosten voor concrete begeleiding en ondersteuning voor maatregelen uit het energieadvies. Denk hierbij aan het opstellen van een financieringsplan of ondersteuning bij het aanschaffen- en installeren van materialen.

De hoogte van de subsidie bedraagt 80% van de gemaakte kosten, met een maximum van € 2.500 (exclusief BTW). Voor het uitgebrachte energieadvies geldt echter een minimumbedrag van € 400 en een maximum van € 750 (exclusief BTW).

Ondernemers die nieuwe-, volledig emissieloze bedrijfsauto’s kopen kunnen subsidie krijgen bij de aanschaf hiervan. Er gelden wel enkele voorwaarden:

 • De auto heeft een maximumgewicht van 4.250 kg.
 • De netto catalogusprijs of verkoopprijs bedraagt meer dan € 20.000 (exclusief BTW).
 • Voor sommige auto’s (voertuigen in de categorie N1) geldt een minimum actieradius van 100 km.
 • De koop- of leaseovereenkomst mag bij de aanvraag nog niet zijn afgesloten.
 • De bedrijfsauto mag bij de aanvraag nog niet zijn geleverd.
 • Er moet sprake zijn van een nieuwe bedrijfsauto.
 • De gekochte bedrijfsauto moet 3 jaar onafgebroken op naam staan van de subsidieontvanger.

De subsidie bedraagt 10% of 12% van de netto catalogusprijs of verkoopprijs, met een maximum van € 5.000. U kunt subsidie aanvragen als de aankoop is afgerond. Na de aanvraag heeft u 7 maanden om de subsidie definitief te maken (dit kan op het moment wanneer de auto daadwerkelijk is geleverd). Als de auto met vertraging wordt geleverd kunt u uitstel van nog eens 7 maanden aanvragen. De subsidieregeling loopt tot eind december 2023.

Samenwerkingsverbanden met minimaal één ondernemer kunnen de subsidie Hernieuwbare Energietransitie aanvragen. Met een samenwerkingsverband wordt een samenwerking bedoeld waarbij ondernemers voor eigen rekening en risico deelnemen aan het project. De subsidieregeling is bestemd voor projecten die leiden tot CO2-vermindering in 2030 om daarmee de klimaatdoelstellingen te halen. Hernieuwbare energiebronnen die in aanmerking komen zijn onder andere: energie uit water, zonne-energie, windenergie, verbranding en vergassing van biomassa en vergisting biomassa. Het aanvragen van deze subsidie kan tot eind maart 2023.

Heeft u vragen over het verduurzamen van uw onderneming of over bepaalde subsidieregelingen, neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs.

Deel dit bericht op: