Massaal bezwaarprocedure

Een aantal weken geleden heeft de Belastingdienst, in navolging van de procedures over de Box 3 heffing bij de aangifte Inkomstenbelasting 2017 en 2018, ook de procedures die zijn ingesteld tegen de Box 3 heffing in de aangifte Inkomstenbelasting over het jaar 2019 aangemerkt als een zgn. ‘massaal bezwaar’.

In deze procedures wordt onder andere gesteld dat het forfaitaire en willekeurige systeem van Box 3 in strijd zou zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Andere partijen kunnen zich aansluiten bij deze ‘massaal bezwaar’-procedures.

Als deze procedures gewonnen worden, dan zou dat kunnen betekenen dat de gehele heffing in Box 3 in de aangifte Inkomstenbelasting 2019 buiten werking wordt gesteld. Hoewel wij de kans dat deze procedures gewonnen zullen worden klein inschatten, zouden wij de kans niet willen missen dat deze procedures toch tot een positief resultaat zouden leiden. Daarom zullen wij klanten met een Box 3-heffing van € 100 of meer in de aangifte Inkomstenbelasting 2019 kosteloos aanmelden voor deze massaal bezwaarprocedure.

Als uw belastingaanslag over 2019 wordt meegenomen in de procedure, dan kan het zijn dat u hierover een brief van de Belastingdienst ontvangt.

Ook merkten wij bij de massaal bezwaarprocedures over 2017 en 2018 dat de Belastingdienst hierbij in sommige gevallen (geautomatiseerd) uitstel van betaling verleend.

Voor vragen over deze ‘massaal bezwaarprocedure’ staan wij u uiteraard graag te woord.

Deel dit bericht op: