Nieuwe regeling voor tegemoetkoming in vaste lasten aangekondigd

Eind juni gaat de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) open. Deze geeft een tegemoetkoming in de vaste lasten van een mkb-bedrijf. De regeling is het vervolg op de tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS).

TVL is voor bedrijven met minder dan 250 medewerkers die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Deze bedrijven komen ook in aanmerking voor de TOGS. Het RVO verwacht dat ongeveer 200.000 ondernemers de TVL gaan aanvragen.

Geen vast bedrag

Of een bedrijf in aanmerking komt voor TVL hangt van van de SBI-code. Hierbij wordt uitgegaan van dezelfde vastgestelde SBI-codes als bij de TOGS. Anders dan de TOGS houdt de TVL-regeling rekening met de hoogte van het omzetverlies. Hoe hoger dit verlies, hoe hoger de tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies en het deel van de vaste lasten dat een bedrijf daarmee betaalt. Voor de vaste lasten wordt een gemiddeld percentage per sector berekend.

Een bedrijf kan een tegemoetkoming van maximaal € 50.000 (netto) aanvragen voor de vaste lasten in de maanden juni, juli, augustus en september 2020, mits zij meer dan 30% omzetverlies lijden door de coronacrisis.

Het loket van de RVO gaat waarschijnlijk eind juni open. Zodra er meer bekend is over de invulling van de TVL-regeling en de openstelling hiervan, zullen wij u hierover informeren.

Bron: RVO.nl

Deel dit bericht op: