Nieuwsbrief november 2023

Nieuws vanuit de branche

Via de brancheorganisatie SRA, waarbij wij als kantoor zijn aangesloten, ontvangen we regelmatig interessante nieuwsberichten. Deze stellen we ook graag voor u beschikbaar.

Nieuwsbrief november 2023

In de nieuwsbrief van november vindt u o.a. de volgende artikelen:

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met alle wetsvoorstellen uit het Belastingplanpakket 2024. Wel heeft de Tweede Kamer een flink aantal amendementen aangenomen met wijzigingen op de wetsvoorstellen.

Het wettelijk minimumloon wordt twee keer per jaar geïndexeerd, namelijk per 1 januari en per 1 juli. Inmiddels is bekendgemaakt dat het wettelijk minimumloon op 1 januari 2024 omhooggaat met 3,75%. Bovendien geldt vanaf die datum een uniform uurloon. Per 1 januari 2024 bedraagt het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder
€ 13,27 per uur.

Het kabinet heeft in het Belastingplan 2024 voorgesteld om de herinvesteringsreserve (HIR) te verruimen. Bij staking van een deel van uw onderneming ten gevolge van overheidsingrijpen kunt u dan straks ook een HIR vormen die u gebruikt in uw andere onderneming.

Deel dit bericht op: