Betaald ouderschapsverlof meenemen naar nieuwe werkgever?

Bij het meenemen van betaald ouderschapsverlof van de werknemer van de oude werkgever naar een nieuwe werkgever kan het UWV nu het betaald ouderschapsverlof aan de nieuwe werkgever uitbetalen. Hoe regel je dat?

Betaald ouderschapsverlof meenemen naar nieuwe werkgever? cover

Aanvragen uitkering betaald ouderschapsverlof

Werknemers kunnen 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Je vraagt de uitkering betaald ouderschapsverlof aan voor de werknemer. Dat doe je achteraf, nadat de werknemer (een deel van) het verlof heeft opgenomen.

 

 

Een werknemer mag het aantal weken betaald ouderschapsverlof, waar deze nog recht op heeft, meenemen naar een nieuwe werkgever. De werknemer overlegt en regelt dit zelf met de nieuwe werkgever.

Als de werknemer daarom vraagt ben je verplicht een verklaring af te geven waaruit blijkt op hoeveel weken betaald en onbetaald ouderschapsverlof de werknemer nog recht heeft.

Nadat de nieuwe werknemer (een gedeelte van) het overgebleven verlof bij de (nieuwe) werkgever heeft opgenomen dien je voor dit vervolgverlof een betaalverzoek in. Je hoeft geen aanvraag voor het verlof te doen.

UWV berekent de hoogte van de uitkering bij de eerste aanvraag. Deze wijzigt niet meer. Ook niet als de werknemer bij de nieuwe werkgever meer of minder loon krijgt. De werknemer krijgt wel meer uitkering als deze extra weken verlof opneemt.

De uitkering betaald ouderschapsverlof is 70 procent van het dagloon, inclusief 8 procent vakantietoeslag. Er geldt een maximumdagloon van € 274,44 bruto. Dit betekent dat de uitkering per dag nooit hoger is dan 70% van dit maximumdagloon.

Heeft u vragen over het ouderschapsverlof, neem dan contact op met één van onze HR-medewerkers.

Deel dit bericht op: