Primeur! Lentink De Jonge wint procedure bij Rechtbank over invorderingsrente

In een recente uitspraak geeft Rechtbank Noord-Nederland een ruime uitleg aan de verplichting van de Belastingdienst om rente te vergoeden als belasting is geheven in strijd met het EU-recht.

Op initiatief van Lentink De Jonge is een procedure gestart over de invorderingsrente van 28c Invorderingswet (vergoeding van rente bij BTW-teruggaven). Er was nog geen jurisprudentie dat dit artikel ook toegepast kan worden bij teruggaven omzetbelasting. Op basis van EU-recht zou er echter toch aanspraak gemaakt moeten kunnen worden op een rentevergoeding. Deze week kwam de Rechtbank met de uitspraak die Lentink De Jonge in het gelijk stelt.

Volgens de Rechtbank is een beroep op dergelijke rente ook mogelijk als de teruggaaf niet voortkomt uit een inhoudelijk geschil met de Belastingdienst, maar uit het op een later moment herstellen van een omissie van de belastingplichtige zelf. Dit kan tot extra rentevergoeding leiden bij onder andere teruggaven van btw (denk aan btw suppletie teruggaven) en accijnzen, maar ook bij andere belastingen als de teruggaaf samenhangt met het EU-recht. Een primeur voor fiscaal Nederland!

Als u recent een (aanzienlijke) teruggaaf btw, accijnzen of een andere belastingteruggaaf die samenhangt met het Europese recht heeft ontvangen en geen rente vergoed heeft gekregen voor de volledige periode waarin u niet over het geld heeft kunnen beschikken, dan kunnen wij voor u bij de Ontvanger van de Belastingdienst een verzoek indienen om 28c-invorderingsrente vergoed te krijgen. Formeel kan dit tot 6 weken na de dagtekening van de teruggaafbeschikking, maar onder omstandigheden behoort het ook tot de mogelijkheden om over eerdere teruggaven alsnog rente vergoed te krijgen. Wij kunnen u assisteren om te bepalen of een dergelijk verzoek voor u zinvol is en het verzoek voor u indienen.

Deel dit bericht op: