Profiteer nu nog van de hoge schenkingsvrijstelling eigen woning

De schenkingsvrijstelling eigen woning (ook wel ‘de jubelton’ genoemd) is een speciale vrijstelling, waarbij een bedrag tot € 106.671 belastingvrij kan worden geschonken.

Schenkingsvrijstelling eigen woning

De schenkingsvrijstelling eigen woning kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de aankoop van een eigen huis. Maar let op, de vrijstelling wordt vanaf 1 januari 2023 verlaagd naar € 27.231 en per 1 januari 2024 volledig afgeschaft. Maak daarom nog in 2022 gebruik van de hoge vrijstelling van € 106.671.

Mensen tussen de 18 en 40 kunnen in 2022 nog een eenmalig belastingvrije schenking ontvangen van € 106.671. De vrijstelling geldt voor iedereen. Dus niet alleen voor ouders aan kinderen. De vrijstelling geldt per schenker, dat betekent dat wanneer twee personen schenken de ontvanger twee keer gebruik mag maken van de vrijstelling. Dit geldt alleen niet voor twee schenkingen van beide ouders. Ook niet als de ouders gescheiden zijn.

De ontvanger van de schenking moet de schenking gebruiken voor de eigen woning. Dat kan de aankoop van een eigen woning zijn, maar ook verbetering of onderhoud van de eigen woning. De schenking mag ook gebruikt worden voor het aflossen van de hypotheek. Of de afkoop van erfpacht of opstal. De schenking mag niet worden gebruikt voor bijkomende kosten, zoals taxatiekosten of notariskosten.

Als de ontvanger de schenking in 2022 krijgt, moet de schenking voor 31 december 2024 zijn gebruikt voor de eigen woning.

Schenkt u een hoger bedrag dan de vrijstelling? Dan moet over het meerdere schenkbelasting worden betaald. Over het meerdere tot € 128.750 geldt een tarief van 10% als aan een partner of kinderen wordt geschonken. Voor schenkingen aan kleinkinderen is het tarief 18% en voor overige personen 30%.

Indien u meer schenkt dan € 128.750, is het tarief voor schenkingen aan uw partner en kinderen 20%. Het tarief voor schenkingen aan kleinkinderen bedraagt dan 36% en voor overige personen 40%.

Het kabinet heeft besloten dat de vrijstelling per 1 januari 2023 wordt verlaagd en per 1 januari 2024 volledig wordt afgeschaft. Per 2023 wordt de vrijstelling verlaagd naar € 27.231. Dit is hetzelfde bedrag als de eenmalig verhoogde vrijstelling die ouders in één kalenderjaar mogen schenken aan kinderen. In 2023 kunnen ouders dit bedrag dus éénmalig belastingvrij schenken voor de eigen woning of voor vrije besteding. De vrijstelling kan dan niet voor allebei worden gebruikt.

In 2022 kunt u dus nog gebruik maken van de vrijstelling eigen woning van € 106.671. Wilt u nog een schenking doen van maximaal dat bedrag, dan is het belangrijk dat u er tijdig bij bent. De vrijstelling wordt toegepast op de aangifte schenkbelasting. De aangifte moet u doen voor 1 maart in het jaar na de schenking.

Heeft u vragen over de vrijstelling, neem gerust contact op met een van onze fiscale adviseurs.

Deel dit bericht op: