Regeling rondom het bijzonder uitstel van betaling opnieuw verlengd

Uitstel tot en met 31 maart 2022

Dat betekent dat aanslagen met een dagtekening voor 1 april nu alsnog niet betaald hoeven te worden. Voor de inkomstenbelasting is niet de dagtekening leidend, maar de uiterste betaaldatum.

Dit uitstel geldt automatisch voor iedere ondernemer die eerder verlenging van het uitstel van betaling heeft aangevraagd en nog bedragen heeft openstaan. Het is meestal dus niet nodig om opnieuw verlenging aan te vragen. Ondernemers die wel verlenging hebben aangevraagd, maar geen openstaande schulden meer hebben, moeten opnieuw uitstel aanvragen.

Vanaf 1 oktober 2022 moet in 60 gelijke maandelijkse termijnen de belastingschuld worden afgelost. Deze betalingsregeling geldt alleen als de coronacrisis de hoofdoorzaak is van de betalingsproblemen. Ondernemers wordt aangeraden om openstaande belastingschulden zo snel mogelijk af te lossen als corona-uitstel is aangevraagd voor betalingsproblemen die zijn ontstaan buiten corona om.

De invorderingsrente op de openstaande schulden blijft tot 1 juli 2022 0,01%. Daarna stijgt deze naar 1% per 1 juli 2022, 2% per 1 januari 2023, 3% per 1 juli 2013 en ten slotte 4% per 1 januari 2024.

Heeft u vragen over het uitstel van betaling, neem dan contact op met onze fiscale adviseurs.

Deel dit bericht op: