Tegemoetkoming in de loonkosten uiterlijk 13 april indienen

Ondernemers kunnen de voorlopig laatste NOW-aanvraag nog tot en met 13 april a.s. indienen bij het UWV. De aanvraag beslaat het eerste kwartaal van 2022, januari tot en met maart.

NOW

De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemers die te maken hebben met een omzetdaling. Deze vooralsnog laatste NOW gaat uit van een minimaal omzetverlies van 20% en een maximaal omzetverlies van 90%.

De NOW kent een vergoeding van 85% van de aan de omzet gerelateerde loonkosten. Die kan dus maximaal 90% x 85% = 76,5% bedragen.

De tegemoetkoming is gebaseerd op uw loonsom in oktober 2021. De loonsom voor de periode januari tot en met maart 2022 mag met maximaal 15% dalen ten opzichte van de loonsom in oktober 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.

De NOW kent voor deze periode, dus van 1 januari tot en met 31 maart 2022, een opslag op de loonkosten van 30%. Deze opslag is voor loongerelateerde kosten, zoals vakantiegeld.

Aanvragen van de NOW moet via het UWV. Hiervoor kunt u gebruikmaken van eHerkenning, maar dit is niet verplicht.

Ook nu krijgt u na uw aanvraag eerst een voorschot van 80% van de tegemoetkoming op basis van het geschatte omzetverlies. Schat uw omzetverlies zo goed mogelijk, want als u te royaal schat moet u achteraf wellicht de tegemoetkoming helemaal of gedeeltelijk terugbetalen.

Heeft u nog vragen over het inschatten van het omzetverlies of over het doen van de NOW-aanvraag, dan helpen onze collega’s u graag verder.

Deel dit bericht op: