Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

De tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is onlangs goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Dit betekent dat bedrijven verplicht worden om extra documenten openbaar te maken bij het ontbinden van een bedrijf zonder financiële afhandeling. Als deze verplichting niet wordt nageleefd, kunnen bestuursleden een verbod krijgen voor maximaal vijf jaar.

Bescherming schuldeisers

De wet treedt binnenkort in werking, maar het is nog niet bekend wanneer precies. De wet is bedoeld om schuldeisers te beschermen en bestaat uit het deponeren van extra documenten bij de Kamer van Koophandel. Dit moet binnen 14 dagen na het besluit tot ontbinding gebeuren. De documenten omvatten een beschrijving van de financiële situatie van het bedrijf en de manier waarop het is geliquideerd.

Als een bestuurslid niet aan deze verplichting voldoet, kan er een bestuursverbod worden opgelegd van maximaal vijf jaar. Hierdoor kunnen bestuurders tijdelijk geen rechtspersoon besturen. Het verbod kan worden opgelegd als het bestuurslid doelbewust schuldeisers benadeelt, niet voldoet aan de deponeringsverplichting of meerdere keren bij andere ontbindingen of faillissementen betrokken is geweest.

Als u vragen heeft over deze nieuwe wet, kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs. Houd er wel rekening mee dat bij het ontbinden van een bedrijf nog steeds een laatste aangifte vennootschapsbelasting moet worden ingediend en dat bestuursleden nog aansprakelijk zijn voor openstaande belastingschulden.

Deel dit bericht op: