Toename verzuim door burn-out

Onlangs is uit een onderzoek gebleken dat vier op de tien Nederlanders in het leven aanloopt tegen een psychologische stoornis.

We leven in een maatschappij waar vaak de successen en andere positieve berichten gedeeld worden. Negatieve gedachten, depressies en stress passen vaak niet in het ‘verhaal’, terwijl er momenteel in Nederland 1,3 miljoen werknemers (17%!) kampen met burn-outklachten.

Sinds de dreiging van Covid afgenomen is, is er volgens de cijfers van het TNO/CBS een sterke toename van het psychosociaal ziekteverzuim.

 

 

Binnen het psychosociale ziekteverzuim herkend het TNO vooral werk gerelateerde psychische klachten. Arbodiensten, casemanagers en verzuimmanagers roepen werkgevers op om het verzuim door psychosociale factoren serieus te nemen; 60% van kort frequent verzuim leidt tot langdurig verzuim.

Een van de oorzaken van de toename van de werknemers die kampen met een burn-out is de toename van de werkdruk als gevolg van een gebrek aan personeel. Bij het ontstaan van een burn-out spelen uiteraard de thuissituatie maar ook karaktertrekken van de medewerker een rol. Denk bijvoorbeeld aan werknemers met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, een hoge mate van betrokkenheid, perfectionisme, loyaliteit en gedrevenheid.

Als er op de werkvloer geen veranderingen plaats vinden, is de verwachting van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde (NVAB) dat het verzuim, en daardoor het personeelstekort, nog verder zal gaan toenemen. De organisatie roept werkgevers op om zich bewust te worden van dit risico en actie te ondernemen.

Werkgevers in de commerciële sector zouden zich af moeten gaan vragen of bepaalde projecten eventueel uitgesteld zouden kunnen worden, maar ga vooral ook het gesprek aan met de werknemers. Hoe voelt de werknemer zich? Een werknemer voelt zich graag gezien en gehoord door de werkgever.

Preventie is het belangrijkste onderdeel van een verzuimbeleid. Zoals het aloude spreekwoord luidt; ‘voorkomen is beter dan genezen’.  Mocht een werknemer beginnende klachten hebben, ga met hem in gesprek en wijs de werknemer erop dat hij contact op kan nemen met of een preventiemedewerker of een arbodeskundige om zijn problemen bespreekbaar te maken.  Door tijdig in overleg te gaan over de situatie kan er al dan niet samen worden gezocht naar een oplossing voor het probleem en kan mogelijk worden voorkomen dat de werknemer ziek wordt en uitvalt. De werknemer  moet door de werkgever in de gelegenheid gesteld worden om het initiatief te nemen voor deze preventieve actie. De werknemer zou dit onder werktijd kunnen doen, zonder een verklaring af te hoeven geven aan werkgever.

Heeft u als werkgever een idee wat het u kost wanneer een medewerker een dag ziek is? Ons HR-team ondersteunt u graag met advies en hulp.

Deel dit bericht op: