Uw horecabedrijf fiscaal optimaal naar de volgende generatie! (2)

In een vorig artikel bespraken wij hoe ondernemers hun aandelen in de BV met daarin een horecazaak voordelig aan hun kinderen kunnen schenken.

Drijft u echter uw horecaonderneming in de vorm van een eenmanszaak of een VOF? En wilt u niets liever dan dat uw bedrijf binnen de familie wordt voortgezet? Lees dan vooral verder hoe u dit fiscaal optimaal kunt regelen!

Als ondernemer in een eenmanszaak of VOF betaal je jaarlijks inkomstenbelasting over de jaarwinst van je onderneming. Deze winst is daadwerkelijk gerealiseerd, en bestaat bijvoorbeeld uit de opbrengsten van je restaurant en de verkoop van versleten keukenapparatuur.

Op het moment dat je stopt met je bedrijf, zul je echter nog één keer moeten afrekenen over de stakingswinst van je onderneming. Dit is in feite het verschil tussen het bedrag wat je bedrijf op het moment dat je stopt waard is, en het bedrag waarvoor de onderneming in de boeken is opgenomen.

Staat er bijvoorbeeld een pand op uw balans waarin uw horecazaak is gevestigd? Dan moet u belasting betalen over het verschil tussen de prijs waarvoor u het pand op dat moment zou kunnen verkopen en de boekwaarde van het pand. Wel kunt u onder voorwaarden gebruik maken van de stakingsaftrek. Dit bedrag verminderd uw stakingswinst met maximaal € 3.630.

Als u uw horecazaak aan uw kinderen schenkt, geldt de hoofdregel dat u moet afrekenen over de meerwaarde van uw bedrijf. Er is voor deze situatie echter ook een fiscale faciliteit in het leven geroepen. Door deze faciliteit hoeft u geen belasting te betalen over de stakingswinst. Degene die uw bedrijf overneemt, neemt het vermogen voor dezelfde boekwaarden op in zijn fiscale balans. Hierdoor zal de overnemer uiteindelijk alsnog een keer moeten afrekenen over de meerwaarde in bijvoorbeeld het pand.

Om gebruik te maken van de fiscaal gunstige regeling, gelden veel minder voorwaarden dan voor horecabedrijven in een BV. De enige eis die gesteld wordt, is dat uw kinderen al 36 maanden mede-ondernemer of werknemer zijn in uw bedrijf. In dat geval kunnen u en uw kinderen samen een verzoek doen om de doorschuifregeling.

Let op!

Heeft u in eerdere jaren belastingheffing over uw winst uitgesteld door het toevoegen van winst aan een fiscale oudedagsreserve (FOR)? Deze reserve kan niet worden doorgeschoven naar uw kinderen. Op het moment dat u uw bedrijf schenkt, zult u daarom over deze reserve belasting moeten betalen. U kunt de belastingheffing ook uitstellen door op het moment van schenken een lijfrente aan te kopen.

Op het moment dat u vermogen gratis en voor niets aan een ander geeft, moet u daarover schenkbelasting betalen. Dit geldt dus ook in de situatie dat u uw bedrijf aan uw kinderen schenkt. De tarieven voor de schenkbelasting zijn als volgt (2021):

Waarde schenkingTarief voor kinderen
€ 0 – € 128.75010%
€ 128.751 en meer20%

 

Is uw bedrijf bijvoorbeeld € 500.000 waard en zet uw kind het bedrijf voort? Dan moet er maar liefst ruim € 85.000 aan schenkbelasting worden betaald.

Om bedrijfsopvolgingen niet in de weg te staan, geldt ook voor de schenkbelasting een bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Bij de schenking van aandelen in een BV geldt de eis dat de regeling slechts van toepassing is op ondernemingen en ondernemingsvermogen. Deze discussie speelt nauwelijks bij de eenmanszaak of de VOF, omdat alles wat geen ondernemingsvermogen is al tot het privévermogen wordt gerekend.

Wel gelden de volgende eisen:

  1. U was vijf jaren voor de schenking al ondernemer in het horecabedrijf dat u wilt schenken;
  2. Uw kinderen moeten de onderneming ten minste vijf jaren voortzetten.

Voldoet u aan de voorwaarden, dan hoeft over het horecabedrijf tot ongeveer € 1,1 miljoen geen schenkbelasting betaald te worden. Is de onderneming nog meer waard, dan geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%.

Stel een voorgenomen schenking niet langer uit! Op het moment van overlijden moet u namelijk ook inkomstenbelasting en erfbelasting (gelijk aan schenkbelasting) betalen. Regel het nu goed en maak gebruik van de gunstige regelingen nu het nog kan.

Zet uw kinderen vast op de loonlijst of maak ze voor een deel mede-ondernemer.

De bedrijfsopvolgingsregeling is ingewikkelde materie. Schakel bij interesse daarom een fiscaal adviseur in zodat alles goed geregeld wordt.

Lentink de Jonge; uw fiscaal adviseur

We komen het nog dagelijks tegen. Bij erven of schenken betalen de ontvangers of erfgenamen onnodig veel belasting. En dat is jammer. Vraag vandaag nog een quickscan aan bij LDJ en kom er gelijk achter welke voordelen u anders misschien had laten liggen.

Deel dit bericht op: