Verbetering NOW-regeling

De NOW-regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een substantiële omzetdaling door de coronacrisis. De NOW 3 geldt in 2021 voor de loonkosten over januari t/m maart 2021 (NOW 3.2) en april t/m juni 2021 (NOW 3.3).

20% omzetverlies

Besloten is dat het omzetverlies in beide periodes minimaal 20% moet bedragen om voor deze regeling in aanmerking te komen. Daarmee is er voorlopig geen versobering van de voorwaarden. De NOW 3.2 kan vanaf 15 februari worden aangevraagd.

Compensatie naar 85%

De maximale compensatie van de loonkosten wordt verhoogd van 80 naar 85%. De geplande verlaging naar 60% over het tweede kwartaal gaat ook niet door. Verder blijft de looncompensatie gemaximeerd op twee keer het dagloon en wordt deze niet verlaagd naar eenmaal het dagloon.

Geen wijziging in loonsomvrijstelling

De loonsomvrijstelling – het bedrag waarmee de loonsom mag dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de NOW – blijft gehandhaafd op 10%. De forfaitaire opslag op het loon – de toeslag op het loon vanwege bijkomende kosten voor werkgeverslasten, zoals vakantiegeld – blijft 40%.

Let op!

Wat betreft de bepaling van de omzet voor de NOW is van belang dat de TVL als ‘omzet’ meegerekend moet worden. Als gevolg van de verbetering van de TVL (zie punt 2) zal voor ondernemers die daar gebruik van maken, de tegemoetkoming via de NOW afnemen. Per saldo leidt de verhoging van de TVL tot meer steun voor zwaar getroffen ondernemers.

Deel dit bericht op: