Versoepeling uitstel van betaling

Was er eerst een verklaring van een deskundige nodig, nu krijgt u direct drie maanden uitstel van betaling. Zonder dat er een verklaring van een ‘derde deskundige’ meegestuurd hoeft te worden.

Wanneer drie maanden niet genoeg is

Wanneer een periode van drie maanden betalingsuitstel te kort is, kan verlenging van het bijzonder uitstel bij de Belastingdienst worden aangevraagd. Bij deze verlengingsaanvraag zal wel aanvullende informatie (eventueel een verklaring van een derde deskundige) moeten worden bijgevoegd. Welke informatie er moet worden bijgevoegd is op dit moment nog niet bekend. De Belastingdienst zal dit in een later stadium bekend maken.

Let op!

Bijzonder uitstel kan worden aangevraagd nadat er een (naheffings)aanslag is opgelegd. Voor toekomstige, nog te verwachten aanslagen kan geen uitstel worden aangevraagd.

Heeft u vragen, of wilt u uitstel van betaling aanvragen voor opgelegde aanslagen? Neem contact op met uw relatiebeheerder, wij helpen u graag!

Deel dit bericht op: