Wijzigingen in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

De regering heeft recent in de Voorjaarsnota 2023 plannen aangekondigd om vanaf 1 januari 2024 een wijziging door te voeren in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor de erf- en schenkbelasting. De wijziging heeft betrekking op aan derden verhuurde onroerende zaken die momenteel in aanmerking komen voor deze fiscale voordelen.

Beleggingsvermogen

Vanaf 2024 zullen aan derden verhuurde onroerende zaken gezien worden als beleggingsvermogen in plaats van ondernemingsvermogen. Dit betekent dat de BOR niet meer geldt voor deze verhuurde panden.

De voorgenomen maatregel kan gevolgen hebben voor ondernemers die van plan zijn hun bedrijf over te dragen. De BOR is momenteel een fiscale regeling die belastingheffing bij bedrijfsopvolgingen vermindert of uitstelt. Met de uitsluiting van verhuurde onroerende zaken als ondernemingsvermogen kunnen ondernemers met deze verhuurde panden te maken krijgen met erf- of schenkbelasting.

Vanwege de complexiteit en mogelijke gevolgen van deze voorgenomen maatregel is het verstandig om op tijd de beste strategie voor toekomstige bedrijfsoverdracht of vermogensoverdracht te overwegen.

Heeft u vragen over de het overdragen van uw onderneming, neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs.

Deel dit bericht op: