Beroep doen op bijstand (Bbz) voor zelfstandigen gaat makkelijker

Het ministerie van SZW heeft bekendgemaakt dat de eisen voor het doen van een beroep op de bijstand voor zelfstandigen zijn versoepeld. Dit vanwege de coronacrisis.

Einde Tozo

Vanwege de coronacrisis konden zelfstandige ondernemers tot 1 oktober gebruik maken van de Tozo-regeling. De Tozo-regeling leek op de Bbz, de bijstandsregeling voor zelfstandigen. Omdat de Tozo-regeling is afgeschaft, zullen veel zelfstandigen naar verwachting weer een beroep op de Bbz doen.

Om een piekbelasting in de uitvoering voor gemeenten te voorkomen, zijn de eisen van de Bbz tijdelijk versoepeld. De belangrijkste versoepeling betreft het buiten beschouwing laten van het vermogen bij de aanvraag van Bbz. Dit betreft de zelfstandigen die een nieuw beroep op de Bbz doen in de periode oktober tot en met december 2021. Normaal gesproken krijgt een zelfstandige met een eigen vermogen boven een bepaalde grens geen Bbz.

Terugwerkende kracht

Een andere versoepeling betreft het met terugwerkende kracht aanvragen van Bbz, voor zover deze aanvraag betrekking heeft op de maanden oktober, november en december van dit jaar.

Een derde wijziging heeft betrekking op een tijdelijke wijziging van de systematiek waarmee de hoogte van het inkomen wordt vastgesteld van nieuwe aanvragers van Bbz met betrekking tot de maanden oktober, november en december. Voor hen wordt het inkomen niet per boekjaar, maar per kalendermaand vastgesteld.

Heeft u vragen over de versoepelde eisen inzake de Bbz, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht op: