Zorgprestatiemodel voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz)

Met ingang van 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd.

Wat is een zorgprestatiemodel?

Het is een bekostigingsmodel voor de zorg met eenvoudige regels, met eerlijke vergoedingen voor (aan)gepaste zorgdienstverlening. Waarbij het doel is de administratieve lasten tot het minimum te beperken.

De basis voor de ggz-bekostiging was een koppeling aan ‘patiëntprofielen’. Gespecialiseerde ggz werd betaald via ‘diagnose-behandelcombinaties’ (dbc’s). Als iemand lang werd opgenomen, golden zorgzwaartepakketten (zzp’s). En voor forensische zorg waren er diagnose-behandel-beveiligingscombinaties (dbbc’s).

Tot 31 december 2021 was er voor verschillende soorten dienstverlening een andere bekostiging, dit zorgde voor veel onnodige administratieve lasten. De bekostiging sloot niet altijd aan bij de zorg die iemand in werkelijkheid kreeg. Eenvoudige zorg kon zo te duur zijn, terwijl de vergoeding voor complexe zorg weer te laag was. Daarnaast moesten de zorgverleners hun behandeltijd vastleggen. Dat kost tijd die zij niet aan zorg konden besteden.

Door de lange looptijd van dbc’s en dbbc’s duurde het lang voordat de zorgnota opgemaakt en kon worden verstuurd. Hierdoor moesten patiënten achteraf nog eigen risico betalen en voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars moesten er extra controlemomenten ingebouwd worden voor het versturen van de nota’s.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft samen met alle betrokkenen vastgesteld dat de oude bekostiging niet langer geschikt was. Voor een toekomstbestendige ggz en fz is een ander bekostigingsmodel in het leven geroepen.

Het zorgprestatiemodel biedt veel voordelen ten opzichte van het oude model. Het belangrijkste kenmerk is eenvoud. De prestaties op de rekening worden duidelijk herkenbaar. Ze zijn dan makkelijker te controleren voor patiënt en zorgverzekeraar. Maar eenvoud is niet de enige goede eigenschap van het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel moet aan een aantal goede eigenschappen voldoen. Naast eenvoud zijn dat bijvoorbeeld ook: minder administratie en meer ruimte voor innovatie.

In 2022 declareren zorgaanbieders geen dbc’s meer, maar consulten. Patiënten krijgen andere, vooral duidelijke zorgnota’s. Zorgverzekeraars werken met nieuwe inkoopcontracten en andere controleprotocollen.

De invoering van het zorgprestatiemodel heeft voor iedereen andere gevolgen. Maar elke zorgaanbieder in ggz en fz heeft ermee te maken. En elke zorgverzekeraar ook. In 2022 gaat het declareren van zorg op een andere manier.

Heeft u vragen over het zorgprestatiemodel of wilt u de gevolgen bespreken? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder, we voorzien u graag van advies.

Deel dit bericht op: