Privacyverklaring

 

Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs, gevestigd aan Stephensonstraat 33 3846 AK Harderwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens middels onze website zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Stephensonstraat 33
3846 AK Harderwijk
0341-438100

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam;
– telefoonnummer;
– e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs deelt genoemde persoonsgegevens niet met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@lentinkdejonge.nl.