7 tips bij het oprichten van een onderneming

Wanneer u een onderneming start, kunt u kiezen uit verschillende rechtsvormen, zoals een eenmanszaak, v.o.f., B.V. of stichting. Als u een keuze maakt voor een rechtsvorm, is het belangrijk om na te gaan of u de onderneming alleen gaat beginnen of met derden, wat uw verwachte resultaat is en wat uw doelstellingen zijn.

Waar moet u aan denken bij het opstarten van een onderneming?

Om een onderneming op te richten, dient u een aantal stappen te zetten. We zetten 7l tips voor u op een rij:

 1. maak een ondernemingsplan
 2. stel een marketingplan op
 3. richt de onderneming op bij een notaris
 4. zorg voor inschrijving Kamer van Koophandel
 5. open een bankrekening en sluit verzekeringen af
 6. stel een begroting op
 7. voer een gedegen administratie

Het oprichten van een onderneming begint meestal met een idee, wat vervolgens wordt uitgewerkt in een ondernemingsplan. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de onderneming het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. U beschrijft hierin onder andere de activiteiten, doelstellingen, doelgroep en financiële situatie.

Het is als beginnend ondernemer van groot belang om de markt goed te kennen. U kunt nog zo overtuigd zijn van het product, maar als er geen markt voor is, of enorm veel (lokale) concurrentie, kan dit een hoop teleurstellingen opleveren. Houd daarom altijd in het oog voor wie u het product maakt en hoe u het product aan de man kan brengen. Blijf daarnaast goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw sector en weet wat de concurrentie doet. Omdat er vooraf een duidelijk doel is gesteld, kan hierop ingespeeld worden door de bedrijfsstrategie waar nodig aan te passen. Aan de volgende zaken kunt u denken bij het opstellen van een marketingplan.

 • SWOT-analyse
 • Marketingstrategie
 • Doelgroep
 • Budget

Een rechtspersoon kan worden opgericht door notariële akte (oprichtingsakte) bij een notaris. De oprichtingsakte worden ook wel de statuten genoemd, daarin worden de eigendomsverhoudingen beschreven. Maar ook de verantwoordelijkheden van en onderlinge afspraken tussen de aandeelhouders en bestuurder(s).

De notaris schrijft een nieuwe rechtspersoon meestal in bij de Kamer van Koophandel. Voor de inschrijving van een eenmanszaak, V.o.f. of maatschap kunt u rechtstreeks bij de Kamer van Koophandel terecht. Daar wordt afhankelijk van de verwachte activiteiten ook gelijk een melding gedaan voor de omzetbelasting.

De opgerichte onderneming heeft een bankrekening nodig om haar werk te kunnen doen. Open daarom een nieuwe zakelijke rekening. Het openen van een zakelijke bankrekening kan soms wel enige tijd in beslag nemen, aangezien banken diverse zaken moeten onderzoeken, alvorens ze de rekening mogen openen.

Startende ondernemers moeten aan veel zaken denken, maar vaak richten zij zich in het begin het liefst voor de volle honderd procent op hun bedrijf. Toch moet u het belang van persoonlijke zaken van het ondernemerschap zoals verzekeringen zeker niet onderschatten. Het is echt aan te raden om ook deze zaken al direct bij de oprichting te regelen.

Er bestaan veel verschillende soorten verzekeringen, de volgende verzekeringen zijn voor vrijwel iedere startende ondernemer relevant:

 • Bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Inventaris- en voorraadverzekering
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een onderneming wordt meestal gevraagd om een begroting voor een bepaalde periode op te stellen, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een financiering. Een begroting bevat een schatting van de verwachte uitgaven en inkomsten. Dit is ook in uw eigen belang om vooraf inzicht te krijgen in de verwachte ontwikkeling van uw banksaldo.

Alle ondernemingen zijn administratieplichtig in gevolge de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR). De administratieplicht geldt, ongeacht de vraag of er sprake is van belastingplicht, bijvoorbeeld voor de omzetbelasting, inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Voor veel ondernemers is het voeren van een administratie een noodzakelijk kwaad, er zijn veel aanbieders die u daarbij kunnen helpen. Een niet goed gevoerde administratie kan er toe leiden dat u niet het juiste inzicht heeft in het resultaat, wat vervolgens kan leiden tot financiële problemen of zelfs een faillissement.

Natuurlijk kunnen wij u helpen bij het oprichten van uw onderneming, het opstellen van een ondernemings- of marketingplan, of indien u op zoek bent naar een nieuwe administratieoplossing, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht op: