Uw aangifte inkomstenbelasting 2022

Vanaf 1 maart is het weer mogelijk om aangifte voor de inkomstenbelasting doen. De Belastingdienst vult alvast een groot deel van uw gegevens voor u in. Toch zijn er een aantal zaken waar u op moet letten,  wij hebben zes aandachtspunten voor u op een rijtje gezet.

Aandachtspunten aangifte inkomstenbelasting

Onderstaande aandachtspunten werken we graag verder voor u uit:

  1. Termijn aangifte
  2. Giften aan goede doelen
  3. WOZ-waarde
  4. Toerekening fiscaal partner
  5. Box 3
  6. Middeling

U heeft tot 1 mei 2023 de tijd om u aangifte inkomstenbelasting over 2022 in te dienen. Als u dit voor 1 april doet, ontvangt u nog voor 1 juli bericht. Mocht het niet lukken om voor 1 mei aangifte te doen, dan heeft u tot 1 mei 2023 de mogelijkheid om uitstel aan te vragen tot 1 november 2023. Maakt u gebruik van uitstel en moet u belasting betalen, dan bent u ook belastingrente verschuldigd. Deze rente bedraagt voor de inkomstenbelasting op dit moment 4% per jaar.

Heeft u in 2022 giften gedaan aan goede doelen? Dan zijn deze tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar indien het organisaties zijn met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Contante giften komen niet in aanmerking voor deze aftrekpost. Daarnaast is het belangrijk dat u een bewijs van de gift bewaart, zoals een kopie van een bankafschrift.

Heeft u succesvol bezwaar gemaakt tegen de WOZ-waarde van uw eigen woning? Let dan goed op dat de nieuwe waarde overeenkomt met de vooraf ingevulde gegevens in de aangifte. Heeft u nog geen bezwaar gemaakt tegen uw WOZ-waarde en wilt u dat wel doen? Dan kan dat nog binnen 6 weken na de datum van uw ontvangen beschikking.

Fiscale partners kunnen in hun aangifte bepaalde inkomsten en aftrekposten aan elkaar toerekenen. Bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek, het vermogen in box 3, aftrekbare zorgkosten en giften aan goede doelen. Voorheen was het fiscaal het meest gunstig om aftrekposten toe te rekenen aan de meestverdienende partner. Tegenwoordig is dat niet altijd het geval. Dit komt doordat in 2022 aftrekposten bij de partner in de hoogste tariefschijf tegen 40% kunnen worden afgetrokken en niet tegen het hoogste tariefschijf van 49,5% in 2022. Indien aftrekposten aan de partner in de hoogste schijf worden toegerekend krijgt hij uiteindelijk te maken met een bijtelling van het verschil (9,5%). Het kan daardoor soms gunstiger zijn om aftrekposten toe te rekenen aan de partner in de laagste tariefschijf.

Voor box 3 in de inkomstenbelasting spelen een aantal ontwikkelingen rondom een recente uitspraak van de Hoge Raad. Hierin werd de wettelijke regeling van het berekenen van het fictief rendement onderuit gehaald en is bepaald dat de belasting geheven moest worden belast over het daadwerkelijk rendement. Door deze uitspraak zijn twee methoden ontstaan om de belasting te berekenen, de ‘oude’ wettelijke methode en de nieuwe ‘forfaitaire spaarvariant’. In de aangifte 2022 wordt nu automatisch de meest gunstige methode berekend en toegepast. Is uw daadwerkelijk behaalde rendement in 2022 nog steeds lager dan in de aangifte wordt berekend? Dan adviseren wij om tegen de definitieve aanslag die u ontvangt in bezwaar te gaan.

Bij een wisselend inkomen bestaat de mogelijkheid om middeling aan te vragen. Hierbij wordt een gemiddeld inkomen over drie opeenvolgende jaren berekend. U krijgt het verschil met de daadwerkelijk betaalde belasting terug, indien dit verschil meer dan 545 euro bedraagt. Let wel op dat deze regeling is afgeschaft. Het laatste tijdvak waarover een verzoek kan worden ingediend is 2022 tot en met 2024.

Heeft u vragen over het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting, neem dan gerust contact op met een van onze fiscale adviseurs.

Deel dit bericht op: