Corona-nieuwsbrief juni 2021

Kabinet verlengt steunpakket corona voor bedrijven

Het kabinet verlengt het financiële steunpakket met drie maanden (juli t/m september) voor ondernemers die getroffen zijn door corona. Een van de maatregelen is dat ondernemers een jaar later (1 oktober 2022) en over een langere periode hun schulden aan de Belastingdienst mogen terugbetalen. De maatregelen zijn donderdag 27 mei bekendgemaakt.

Coronanieuwsbrief juni 2021

De NOW-regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een omzetdaling van minstens 20%. De NOW 4 gaat gelden voor het derde kwartaal van 2021, de maanden juli t/m september. De regeling is inhoudelijk niet gewijzigd, wat betekent dat maximaal 85% van de loonkosten gecompenseerd wordt bij een omzetverlies van 100%. Bij een geringer omzetverlies wordt de NOW evenredig verminderd.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt inhoudelijk ongewijzigd voortgezet in het derde kwartaal van 2021. Dit betekent dat bedrijven met een omzetverlies van minstens 30% een vergoeding krijgen van maximaal 100% van de vaste lasten, naar rato van de omzetdaling.

Ook is besloten de maximale subsidie voor grote bedrijven – meer dan 250 werknemers – voor het tweede kwartaal van 2021 te verhogen tot € 1.200.000 in plaats van € 600.000. In het eerste en derde kwartaal van 2021 geldt voor deze bedrijven een maximum van € 600.000.

Heeft u vragen over de wijzigingen omtrent het steunpakket corona voor bedrijven? Neem gerust contact met ons op.

Deel dit bericht op: