Financiering in tijden van corona: waar moet u op letten?

De banken geven aan mee te willen werken aan het verstrekken van een overbruggingsfinanciering, eventueel met gebruikmaking van de Borgstellingsregeling MKB (BMKB). Om de financieringsaanvraag in behandeling te kunnen en willen nemen stellen ze een aantal voorwaarden.
Dit verschilt per bank.

Overbruggingsfinanciering: welke informatie vraagt de bank?

Samengevat komen de uitgangspunten van de banken wat betreft de gevraagde informatie op het volgende neer. Alle banken eisen dat ook overige steunmaatregelen zijn aangevraagd om in de liquiditeitsbehoefte te kunnen voorzien. Dat wil zeggen: aanvraag werktijdverkorting/ de nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en uitstel van belastingbetaling. Het doel is ook om zo de behoefte voor overige extern kapitaal zo laag mogelijk te houden.

Banken zetten aflossingen stop voor een periode van maximaal 6 maanden. Maar let op!

Kleinere ondernemingen met een financiering tot € 2,5 miljoen kunnen 6 maanden uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. De werkwijze verschilt per bank. ABN Amro zet automatisch de aflossingen stop en de klant moet zich melden als hij dit niet wenst. De bank laat zelfs weten dat het ook de rente betreft. Bij de Rabobank moet u als klant zelf actie ondernemen en aangeven dat u gebruik van wilt maken van uitstel van aflossingen. Bedrijven met een financiering hoger dan 2,5 miljoen – evenals particuliere klanten- moeten in contact treden met de bank voor het bespreken van maatwerkoplossingen.

Advies: neem contact op met uw bank om navraag te doen naar de werkwijze in uw situatie.

Aanvullende informatie toepassing BMKB

Er is aanvullende informatie bekendgemaakt over de toepassing van de verruimde Borgstellingsregeling MKB (BMKB). De maximale looptijd van de regeling is acht kwartalen. De aflossing vindt lineair plaats of ineens aan het einde van de looptijd (bullet-aflossing). De mogelijkheid om per maand of kwartaal af te lossen verschilt per financier en de klant betaalt 3,9% garantieprovisie aan de staat bij het aangaan van de financiering in de BMKB. Is de financiering voor een rechtspersoon? In dat geval wordt geëist dat de meerderheidsaandeelhouder een borgstelling van 10% afgeeft.

Deel dit bericht op: