Streep door compensatie transitievergoeding bij beëindiging vanwege ziekte werkgever

De compensatieregeling voor de transitievergoeding bij beëindiging vanwege ziekte werkgever is van de baan, staat in de Rijksbegroting SZW.

Kleine werkgevers die de activiteiten van hun onderneming beëindigen vanwege pensionering of overlijden hebben, onder voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding. Besloten is dat het onderdeel compensatie bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever niet in werking zal treden. Reden hiervoor is dat na onderzoek is gebleken dat het niet mogelijk is tot een werkbaar sociaal-medisch kader te komen aan de hand waarvan ziekte van de werkgever kan worden beoordeeld.

Compensatieregelingen transitievergoeding mkb

De afgelopen jaren zijn diverse compensatieregelingen in werking getreden voor de transitievergoeding in het mkb. Kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om compensatie te vragen voor de transitievergoedingen die zij zouden moeten betalen bij bedrijfsbeëindiging door hun pensionering of overlijden. Het was de bedoeling dat kleine werkgevers ook compensatie konden gaan aanvragen voor de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging door hun ziekte.

Omdat geen passende oplossing voor de uitvoering kon worden gevonden, is de invoering van deze mogelijkheid echter een aantal keren uitgesteld. Op Prinsjesdag 2022 werd nog gezegd dat een regeling op zijn vroegst zou ingaan in 2024, maar dit is nu van de baan. Voor de kleine werkgevers ongetwijfeld een teleurstelling. Het is niet bekend of er een alternatieve oplossing komt.

Deel dit bericht op: