Tweede nieuwsbrief november 2022

Nieuws vanuit de branche

Via de brancheorganisatie SRA, waarbij wij als kantoor zijn aangesloten, ontvangen we regelmatig interessante nieuwsberichten. Deze stellen we ook graag voor u beschikbaar.

Nieuwsbrief november 2022

In de nieuwsbrief van november vindt u o.a. de volgende artikelen:

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de belastingplannen 2023. Tegelijkertijd werd nog een aantal wijzigingen op deze plannen aangenomen en werd het kabinet verzocht een aantal zaken te onderzoeken. Wat staat u op hoofdlijnen als ondernemer, werkgever of particulier vanaf 2023 te wachten?

Belastingplichtigen die voor de jaren 2017 tot en met 2020 geen bezwaar hadden gemaakt tegen box 3, hoeven geen actie meer te ondernemen. Het kabinet heeft besloten de vraag of zij recht hebben op rechtsherstel opnieuw voor te leggen aan de Hoge Raad en de uitspraak in die zaak voor iedere belastingplichtige toe te passen.

De voorwaarden voor de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) worden versoepeld. De energiekosten van een bedrijf moeten ten minste 7% van de omzet uitmaken in plaats van de eerder vastgestelde 12,5%. Ook is er een streep gezet door de verbruiksdrempel. Hierdoor komen meer mkb-bedrijven in aanmerking voor de TEK.

Deel dit bericht op: