Voorkom 10,5% belastingrente

Update 23 febuari 2023: inmiddels heeft het kabinet besloten om bovenstaande verhoging van de belastingrente voorlopig nog niet door te laten gaan. Met de stappen zoals die hieronder zijn beschreven voorkomt u in de tussentijd nog wel de heffing van 8% belastingrente.

Update 23 febuari 2023

Inmiddels heeft het kabinet besloten om onderstaande verhoging van de belastingrente voorlopig nog niet door te laten gaan. Met de stappen zoals die hieronder zijn beschreven voorkomt u in de tussentijd nog wel de heffing van 8% belastingrente.

Ontvangt uw B.V. een (voorlopige) aanslag over het jaar 2022 na 1 juli 2023, dan berekent de Belastingdienst maar liefst 10,5% belastingrente over het bedrag dat op deze aanslag moet worden (bij)betaald. Deze rente wordt berekend over de periode van 1 juli 2023 tot en met 6 weken na de datum van de aanslag.

De Belastingdienst brengt géén belastingrente in rekening als u vóór 1 mei 2023 voor het juiste bedrag een voorlopige aanslag aanvraagt.

Als uw B.V. over het jaar 2022 nog vennootschapsbelasting moet (bij-)betalen, is het dus belangrijk om vóór 1 mei 2023 contact op te nemen met uw contactpersoon bij Lentink De Jonge voor het aanvragen van een juiste voorlopige aanslag 2022.

Heeft uw B.V. een boekjaar dat afwijkt van het kalenderjaar? Verzoek dan binnen vijf maanden na afloop van uw boekjaar om een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting.

Komt een voorlopige aanslag 2022 om liquiditeitsredenen nu niet goed uit? Overweeg dan om toch alvast een voorlopige aanslag aan te vragen naar het juiste bedrag. Na ontvangst van de aanslag kunt u namelijk verzoeken om uitstel van betaling van die aanslag. Wanneer de Belastingdienst dit verzoek toewijst, dan betaalt u vanaf dat moment ‘invorderingsrente’ in plaats van belastingrente. De invorderingsrente ligt veel lager dan de belastingrente (de huidige invorderingsrente bedraagt 2%).

Voor andere belastingen zoals inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonbelasting en erfbelasting bedraagt de belastingrente 4%.

Heeft u vragen over de belastingrente, neem gerust contact op met een van onze adviseurs.

Deel dit bericht op: