Nieuwsbrief maart 2022

Nieuws vanuit de branche

Via de brancheorganisatie SRA, waarbij wij als kantoor zijn aangesloten, ontvangen we regelmatig interessante nieuwsberichten. Deze stellen we ook graag voor u beschikbaar.

Nieuwsbrief maart 2022

In de nieuwsbrief van maart vindt u o.a. de volgende artikelen:

In het coalitieakkoord was de afschaffing van de schenkingsvrijstelling eigen woning al
opgenomen. Volledige afschaffing gebeurt pas per 2024, maar de vrijstelling wordt per
1 januari 2023 wel al verlaagd naar € 27.231.

Ondernemers die in het eerste kwartaal van dit jaar minstens 30% omzetverlies hebben
geleden, kunnen vóór 31 maart 2022 17.00 uur TVL aanvragen. Aanvragen moeten bij de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden ingediend. Starters kunnen
binnenkort ook TVL aanvragen voor Q4 2021 en Q1 2022
.

De Wet arbeid vreemdelingen (WAV) is gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2022 kan een
werkvergunning voor maximaal drie jaar worden verleend. Voorheen was dat maximaal één
jaar. Daarnaast zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een werkvergunning uitgebreid
.

Deel dit bericht op: